Exhibitions

2018

HAVET - en kollektivutställning

 

Vi har samlat den kollektiva kraften och skapat en motrörelse till egoism och elitism. Välkomna att vara en del vi:et!

Havet är en kollektiv utställning med 25 konstnärer som tröttnat på att inte få utrymme att berätta sin historia, på sina villkor. Därför öppnar vi nu upp Konstfacks dörrar. 491 kvm kärlek och konst skapat av oss, för oss.

Välkomna!

 

Vernissage och Fest!
DJ's NOSHIN och LILSHIIT 18-00
Performance "cheng si nang gai" av Carina Michele Do kl 19.30

 

Medvarkande konstnärer:
Atorina Adam • Shamiran Adam • Raúl León Alvarez • Mr Bricks • Yoan Aguilera Casañas • Monika Diaz • Maryam Dinar • Carina Michele Do • Emma Dominguez • Nabila Abdul Fattah • Futuro Berg Fredes • Rufta Habtemichel • José David Hildebrand • Fernando Illezca • Luz Margarita Miranda • Duncan Mukada • Anna Ting Möller • Sarah Nakiito • Qigemu • Sara Rad • Kéren Socadjo • Alem Solomon • Helen Tesfay • Mi Tjio • Munira Yussuf • Simòn Jesus Ubeira

19 oktober – 11 november 2018
Utställning och performances
Skånes konstförening, Bragegatan 15, Malmö

Bahareh Mirhadi och Arash Mirhadi, Khamlane Halsackda, Maria Norrman, SYSTERIA kollektiv.


Weekly Mass 1: The Gathering

Ett uppdukat långbord möter dig på Skånes konstförening där vi bjuder in till att bryta bröd med oss och till att queera lineariteten och stämningen i rummet. Vi bjuder in till att delta i dialogen och arbetet genom ett performativt och avslappnat samtal för att möta konstnärerna och reflektera över tiden och tröstens alla generiska och kraftfulla nyanser.

 

Fredagens event bryter med traditionen av vad en vernissage kan vara. Den agerar både som passage till och början av Weekly Mass. Det ger publiken en chans att träffa konstnärerna och curatorerna och få en introduktion till utställningen och dess performanceverk.  

Weekly Mass är en utställning med en serie performanceverk och installationer som undersöker idéer och mekanismer kopplade till tröst. Performanceverken i utställningen grundar sig i personliga erfarenheter från de medverkande konstnärerna. De uppmanar till att undersöka möjligheterna i att dekonstruera och omtolka ritualer som har format konstnärernas liv: religiösa eller andliga, institutionella ritualer av tvång eller dagliga ritualer formade av förtryck. “Mässorna” kan fungera som verktyg för tröst och kombinerar referenser till heliga skrifter, muntliga berättelser från antiken med en samtida oro i litteraturen. Varje verk reflekterar över olika områden, såsom aspekter av språklig transgression och specifika grupperingars kodade språk, formuleringar och förkroppsligande av kollektivt missnöje, tysta berättelser om bräcklighet och återvunna styrkor.Performanceverken kan vara en utgångspunkt för jämmer och förståelse, men undersöker även hur vi förkroppsligar och påverkas av ord och egna erfarenheter av tröst – hur en performativ praktik kan använda dessa känslor och bli ett medel för tröst och stöd. Kanske kan en kalla dem rum för Gud och Djävulen – det epistemiska goda och onda. Men vilka är orden och gesterna som används och hur ser erfarenheterna av fördömande, skuld, tröst och motstånd ut?

Weekly Mass 3: Bahareh Mirhadi & Arash Mirhadi och SYSTERIA kollektiv
Fredag 2 november, kl. 18.00.

 

SYSTERIA kollektiv beskriver sig själva som ett kungligt konstkollektiv bestående av skapande personer med bakgrund från de antirasistiska, antifascistiska och queeraktivistiska rörelserna som genom konsten och systerskapet kämpar mot givna strukturer inom bland annat rasism, sexism, heteronormen, könsnormer, kapitalism och klimatets undergång. Kollektivets verk gestaltas genom en mängd olika konstnärliga discipliner, däribland men inte uteslutande; natur, sprayburkar/graffiti kultur, textilkonst, målningar, performance och poesi! SYSTERIA kollektiv befinner sig i Malmö / Bali.

Curatorer: Simona Dumitriu och Tawanda Appiah.

 

Grupputställning/Group exhibition Klöse, Nordmaling 31/8.

Gallery Koltour

 

Vi har den stora äran att få fylla KF Huset med verk från 20(!!) olika konstnärer från konstnärskollektivet KOLTUOR den 31 augusti! @gallerikoltuor .

 

"Koltuor är en förening som arbetar med att lyfta fram och samla konstnärer som rasifieras som icke-vita (People of Colour). Vi tror på kraften av att skapa parallella scener för att öka representationen (intersektionellt) i konstvärlden.

 

Vi är en plattform som ger P.o.C.-konstnärer plats till att dela sina perspektiv genom konsten och tillsammans bidra till att forma en alternativ scen till den existerande konstscenen som finns idag. Koltuor är en plats för inspiration, samt ett konstnärligt kontaktnät som sträcker sig över Skandinavien."

2017

Grupputställning/Group exhibition Wip: Sthlm, Stockholm 8/12-22/12.

Art From The Heart

 

Av: Macarena Dusant 24 januari 2018

 

Utställningen visar en diversifierad flora av konstnärskap. För några av de medverkande är det första gången de medverkar i ett utställningssammanhang, andra har visat sina verk ett antal gånger på olika platser. Jag fastnar för Sarah Nakiitos textila verk i urval. Med bakgrund inom kläddesign experimenterar Nakiito med att färga tyger med rost, murgröna och annat som går att hitta i naturen. Ett arbete som kräver tid och kunskap. I utställningen visas naturfärgade tyger spända över ram och lite mer skulpturala verk där tyget har vridits och öppnats, också dessa spända över ram.

 

När jag går runt och betraktar konstverken tänker jag att allmänheten sällan får ta del av bilder och narrativ med svarta människor i vardagliga sammanhang. Till exempel visar Natalia Murobhas digitala konst människor i en rad olika sammanhang och i vissa fall har svarta barn eller vuxna placerats i roller som annars oftast är förbehållna den vita normen. Ett annat exempel är Kéren Socadjos välgjorda teckningar av sci-fi- eller fantasifigurer. Jag tjuvlyssnar på ett barn som står och gissar namnet på figurerna i ett av Murobhas verk och barnet kan namnge samtliga: Malcolm X, Nelson Mandela, Martin Luther King. Och jag tänker som jag så ofta gör, att representation är viktigt, att barn kan se sitt arv och sin historia gestaltad i konsten. Representation och rätten till sin egen historia är livsviktig för att självhatet inte ska få gro. I utställningstexten står det: För vem kan berätta deras historia bättre än de själva. 

 

Själva titeln på utställningen säger mycket, det är konst som talar om något, som handlar om att vara människa, om att skapa från hjärtat, men utställningen är också en kärlekshandling. På wip:konsthall har Murobha velat möjliggöra utställningsyta för svarta att ta plats på genom att visa sin konst. Murobha berättar att alla konstverk i utställningen inte bara handlar om att gestalta den svarta kroppen, hon har också  bjudit in konstnärer som hon vill lyfta fram. Vissa medverkande har getts utrymme för att utveckla sitt konstnärskap. Det fungerar, tänker jag, som en uppmuntran att fortsätta skapandet.

 

För Natalia Murobha är det viktigt att svarta själva gestaltar den svarta kroppen. Hon menar att det finns en trendvåg just nu där vita konstnärer arbetar med att gestalta svarta och drar nytta av det i sina karriärer. Att vita konstnärers gestaltning får ta plats istället för svarta konstnärers egen konst. Vilket i så fall innebär ett osynliggörande av svarta konstnärer inom konsten och i samhället. Murobha berättar att institutioner öppnat dörren för henne att ställa ut men oftast under villkoret att konsten ska visas gratis. Murobha säger också att svarta konstnärer riskerar att fungera som alibin, att de bjuds in enbart för att kunna säga att man faktiskt gjort det. I utställningstexten har Murobha skrivit:

 

Vad händer då när det är “modernt” att avbilda svarta kroppar? Vad händer med de svarta konstnärerna som faktiskt har sina egna konstspråk vars historier dämpas av kopior som inte har tolkningsföreträde i den svarta kampen? 

 

Att samla svenska svarta konstnärer i en utställning utifrån sina egna premisser är en akt som är högst politisk. I dagens samtida konstfält där begrepp som postkolonialism och avkolonisering har blivit institutionella ”buzzwords” eller modeord för vita etablerade aktörer är en utställning som Art From The Heart kraftfull i sin enkelhet och i sitt utrymme för frigörande.